Benefactor Kompetencje Przyszłości - Współpraca Wirtualna

ZESPOŁEM

ROZPROSZONYM

ZARZĄDZANIE

PROGRAM

Benefactor Kompetencje Przyszłości Współpraca Wirtualna-mobile-min

PROGRAM

ZARZĄDZANIE
ZESPOŁEM
ROZPROSZONYM

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym jest wysiłkiem długofalowym, trudniejszym niż zarządzanie zespołem stacjonarnym.
Ważne są dobre relacje i wzorce do naśladowania na wszystkich szczeblach zarządzania. Inspirowanie siebie i swoich pracowników do nowych sposobów pracy, pobudzanie ciekawość. Czerpanie radość ze wspólnej pracy i budowanie relacji jest niezbędnym stylem przewodzenia liderów przyszłości. Natomiast wzajemne wsparcie, komunikacja, cierpliwość i wysoki poziom zaufania są niezbędne w tym procesie wirtualnej współpracy.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce efektywnie kierować zespołem przez Internet – budować osobistą wiarygodność i zdrowe relacje. Szczególnie dedykujemy ten warsztat liderom zespołów, którzy chcą polepszyć swoją osobistą efektywność współpracy z innymi, jak i mądrzej zarządzać procesami grupowymi we własnych zespołach.

Co zyskasz?


Zdolność do rozpoznania własnych preferencji do współpracy.

Zrozumienie osobistych korzyści i wad wynikających z pracy zdalnej.

Wiedzę o tym, jak utrzymać zaangażowanie i motywację.

Dobrą organizację pracy.

Łatwość w radzeniu sobie z problemami i konfliktami.

Wiedzę o zdrowych relacjach, opartych na szacunku i zaufaniu.

Zmysł do zachowania balansu pomiędzy życiem zawodowym a pracą.

Umiejętność znalezienia swojego miejsca w zespole.

Możliwość sprawnej komunikacji w zespole.

Szansę na osiągnięcie efektu synergii.

Certyfikat ukończenia programu.

Odnalezienie swojego miejsca w zespole i dbałość o dobre relacje z innymi to proaktywne postawy, dzięki którym możesz wpływać na to, jak wygląda Twoje środowisko pracy. W realiach wirtualnych jest to podwójnie trudne.

Dobrze funkcjonujący zespół to grupa ludzie, którzy lubią ze sobą pracować i nie tylko skupiają się na działaniach, ale potrafią współdziałać i widzą w tym sens. Obdarzają się zaufaniem, mogą na sobie polegać – tworzy się pomiędzy nimi prawdziwa więź. Aby to osiągnąć musi zaistnieć kilka czynników. Ponieważ każdy z nas jest inny – to może prowadzić do trudności w porozumieniu się, a tym samym we współpracy. Gdy mamy zaburzoną komunikację i współpracę cele i rezultaty są zagrożone. Naucz się budować zespół, bez względu na charakter i rodzaj sposobów, w jakich się komunikujecie.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Exclamation Mark
Nasz Program Zarządzanie zespołem rozproszonym zapozna Cię z metodami i narzędziami, z których korzystają wybitni praktycy współpracy zdalnej. Zyskasz zindywidualizowane wskazówki – jak budować relacje z zespołem jako członek zespołu oraz jako lider.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Exclamation Mark
Nasz Program Wirtualnej współpracy zapozna Cię z metodami i narzędziami, z których korzystają wybitni praktycy współpracy zdalnej. Zyskasz zindywidualizowane wskazówki – jak budować relacje z zespołem jako członek zespołu oraz jako lider.

Cel naszych warsztatów

Pomoc uczestnikom w odnalezieniu się w realiach pracy zdalnej, bez utraty benefitów wynikających z pracy w biurze. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności wspólnego funkcjonowania w przestrzeni wirtualnej i zespołach wirtualnych z zachowaniem swoich granic, potrzeb i ambicji. Rozwój metod współpracy wirtualnej, budowania zespołów wysokiego zaufania i produktywności.

W efekcie uczestnicy potrafią przekuć konflikt w przestrzeń do współpracy, zbudować przyjazne środowisko wirtualnej współpracy, sprawniej realizować projekty, świadomie zarządzać własną motywacją i zaangażowaniem.

Jak to wygląda?

Program Zarządzanie zespołem rozproszonym składa się z cyklu spotkań 3 godzinnych online. Omawiane i trenowane z uczestnikami zagadnienia dzielimy na 5 bloków:
Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

JA w przestrzeni wirtualnej [3,5 h]

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
JA w przestrzeni wirtualnej [3,5 h]

Ten blok koncentruje się na zdefiniowanych preferencjach jednostki, która stoi przed wyzwaniem odnalezienia się oraz wypracowania wysokiego poziomu efektywności osobistej w realiach pracy zdalnej. Dowiesz się:

jakie są Twoje predyspozycje i talenty

jak w pełni korzystać z informacji z Raportu Belbin®

co unikatowego możesz wnieść do zespołu

co dla ciebie stanowi wadę a co zaletę pracy zdalnej

odkryjesz jaki jest Twój poziom tolerancji wynikający z izolacji

nauczysz się zdrowej samoorganizacji

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Budowanie relacji w środowisku wirtualnym [3,5 h]

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Budowanie relacji w środowisku wirtualnym [3,5 h]

To spotkanie skupia się na sztuce budowania relacji interpersonalnych jako strategii do dobrej współpracy długofalowej. Nauczysz się:

jakie metody kreowania środowiska pracy dla wirtualnego zespołu będą sprzyjać produktywności, jednocześnie budując wzajemny szacunek i zaufanie

jak postępować i komunikować się odpowiednio z osobami o różnych rolach

jak odpowiednio postępować w sytuacjami konfliktowych (wg Belbina)

czym kierować się opracowując strategię budowania zespołu dla wybranej inicjatywy – kogo warto dołączyć do zespołu, aby zapewnić sukces projektowi

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Czynniki sukcesu wirtualnych zespołów – świadome MY [3,5 h]

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Czynniki sukcesu wirtualnych zespołów – świadome MY [3,5 h]

Ta część szkolenia odnosi się do myślenia i działania w kategoriach wspólnego dobra. Bazując na świadomym Ja nauczysz się:

na jakich warunkach mówimy o autentycznej współpracy

co oznacza świadome My dla Twojej autonomii działania

gdzie we współpracy zachowujesz niezależność, a w jakich sytuacjach współzależność jest czynnikiem krytycznym

jakie czynniki sprzyjających ukonstytuowaniu się zespołu i sprawnemu działaniu

jak nie dopuścić do dysfunkcji funkcjonowaniu naszego zespołu (wg Patricka Lencioni)

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Budowanie zespołu wirtualnego [3,5 h]

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Budowanie zespołu wirtualnego [3,5 h]

Ten blok jest dla każdego, kto chce zrozumieć procesy grupowe i warunki, które muszą zaistnieć dla zapewnienia wzrostu dojrzałości. Niezależnie, czy jesteś członkiem, czy liderem, masz rzeczywisty wpływ. Możesz pomóc zespołowi w nawigacji ku samodzielności. Zyskaj zestaw wskazówek:

jak z grupy ludzi zbudować zespół (fazy rozwoju zespołu wg Tuckmana)

jak zapewnić elastyczność i funkcjonalność pełnionych ról

jak omijać przeszkody w osiąganiu dojrzałości zespołu

jakie działania i zachowania są pomocne

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Przewodzenie zespołom wirtualnym [3,5 h]

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Przewodzenie zespołom wirtualnym [3,5 h]

W tej części cyklu rozwojowego skupiamy się na zapewnieniu zespołowi potrzebnego stylu przywództwa. Dobrze zarządzane rozproszone zespoły mogą w rzeczywistości osiągać lepsze wyniki niż te, które dzielą przestrzeń biurową. Nauczysz się przestrzegać prostych praktyk:

jak budować morale w zespole – pozytywność nad produktywność (wg Golemana)

jak zapewnić jasność i zrozumienie dla Twojej wizji i celów

jak utrzymywać postęp prac w zaplanowanych inicjatywach

co pomaga zabezpieczyć produktywność w zespole nie tracąc na motywacji (model podejmowania decyzji SSC)

Mechanika naszych warsztatów

Nasze zajęcia organizowane są z myślą o interaktywnej nauce poprzez angażowanie się w przekucie wiedzy w doświadczenie.

Zaprojektowaliśmy sekwencję zadań, które ułatwią uczestnikom przyswojenie sobie nowej wiedzy, wypracowanie nowych zdolności i opanowanie najważniejszych metod i narzędzi.