AI radzi, jak wygrać z AI

Zapytaliśmy AI… jak nie stracić pracy przez AI

Postanowiliśmy zapytać AI Microsoftu, Bing, w jaki sposób ludzie mogą zminimalizować ryzyko, że na rynku pracy zastąpi ich AI.

W jednym z artykułów pisaliśmy o przewidywaniach dotyczących tego, jak AI wpłynie na rynek pracy. Jak informowaliśmy w styczniu, modele językowe typu ChatGPT są już w stanie z powodzeniem zdać egzaminy prawnicze i lekarskie. Powstały także oparte o sztuczną inteligencję narzędzia generujące obrazy, muzykę, głos czy wideo.

Jakie rady miało AI Microsoftu dla osób chcących rozwijać kompetencje pozwalające na utrzymanie pracy w obliczu rewolucji AI? W odpowiedzi Bing zidentyfikował 3 kluczowe umiejętności, które stanowią dla AI wyzwanie i będą źródeł przewagi dla osób, które je opanowały: kreatywność, myślenie krytyczne oraz empatię.

AI radzi, jak wygrać z AI - Bing

Już kilka lat temu zaobserwowaliśmy, że myślenie krytyczne urasta do rangi kluczowej umiejętności. Zgodnie z raportem Przyszłość Pracy 2020 opublikowanym przez World Economic Forum, jest to prawdziwa kompetencja przyszłości, pożądana przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w największych branżach gospodarki. Jest to o tyle istotne spostrzeżenie, że część społeczeństwa moze mieć problemy z zastosowaniem tej zdolności w praktyce. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez profesora Russella T. Hurlburta na Uniwersytecie Nevady, znaczny odsetek studentów nie prowadzi dialogu wewnętrznego.

Bardzo dobrą wiadomością jest natomiast to, że myslenie krytyczne jest umiejętnością, której można się z powodzeniem nauczyć. To także temat jednego z naszych bestsellerowych szkoleń. Zapraszamy osoby zainteresowane rozwijaniem tej kompetencji, a co za tym idzie łatwiejszym podejmowaniem dobrych decyzji i racjonalnych działań, trafną analizą faktów i skutecznym rozwiązywaniem problemów do zapoznania się z Programem Myślenia Krytycznego.