Benefactor Kompetencje Przyszłości - Współpraca Wirtualna

WIRTUALNA

WSPÓŁPRACA

PROGRAM

Benefactor Kompetencje Przyszłości Współpraca Wirtualna-mobile-min

PROGRAM

WSPÓŁPRACA
WIRTUALNA

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce efektywnie współpracować z innymi przez Internet – budować osobistą wiarygodność i zdrowe relacje. Szczególnie dedykujemy ten warsztat liderom zespołów, którzy chcą polepszyć swoją osobistą efektywność współpracy z innymi, jak i mądrzej zarządzać procesami grupowymi we własnych zespołach.

Co zyskasz?


Zdolność do rozpoznania własnych preferencji do współpracy.

Zrozumienie osobistych korzyści i wad wynikających z pracy zdalnej.

Wiedzę o tym, jak utrzymać zaangażowanie i motywację.

Dobrą organizację pracy.

Łatwość w radzeniu sobie z problemami i konfliktami.

Wiedzę o zdrowych relacjach, opartych na szacunku i zaufaniu.

Zmysł do zachowania balansu pomiędzy życiem zawodowym a pracą.

Umiejętność znalezienia swojego miejsca w zespole.

Możliwość sprawnej komunikacji w zespole.

Szansę na osiągnięcie efektu synergii.
Odnalezienie swojego miejsca w zespole i dbałość o dobre relacje z innymi to proaktywne postawy, dzięki którym możesz wpływać na to, jak wygląda Twoje środowisko pracy. W realiach wirtualnych jest to podwójnie trudne.

Dobrze funkcjonujący zespół to grupa ludzie, którzy lubią ze sobą pracować i nie tylko skupiają się na działaniach, ale potrafią współdziałać i widzą w tym sens. Obdarzają się zaufaniem, mogą na sobie polegać – tworzy się pomiędzy nimi prawdziwa więź. Aby to osiągnąć musi zaistnieć kilka czynników. Ponieważ każdy z nas jest inny – to może prowadzić do trudności w porozumieniu się, a tym samym we współpracy. Gdy mamy zaburzoną komunikację i współpracę cele i rezultaty są zagrożone. Naucz się budować zespół, bez względu na charakter i rodzaj sposobów, w jakich się komunikujecie.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Exclamation Mark
Nasz Program Wirtualnej współpracy zapozna Cię z metodami i narzędziami, z których korzystają wybitni praktycy współpracy zdalnej. Zyskasz zindywidualizowane wskazówki – jak budować relacje z zespołem jako członek zespołu oraz jako lider.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Exclamation Mark
Nasz Program Wirtualnej współpracy zapozna Cię z metodami i narzędziami, z których korzystają wybitni praktycy współpracy zdalnej. Zyskasz zindywidualizowane wskazówki – jak budować relacje z zespołem jako członek zespołu oraz jako lider.

Cel naszych warsztatów

Pomoc uczestnikom w odnalezieniu się w realiach pracy zdalnej, bez utraty benefitów wynikających z pracy w biurze. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności wspólnego funkcjonowania w przestrzeni wirtualnej i zespołach wirtualnych z zachowaniem swoich granic, potrzeb i ambicji. Rozwój metod współpracy wirtualnej, budowania zespołów wysokiego zaufania i produktywności.

W efekcie uczestnicy potrafią przekuć konflikt w przestrzeń do współpracy, zbudować przyjazne środowisko wirtualnej współpracy, sprawniej realizować projekty, świadomie zarządzać własną motywacją i zaangażowaniem.

Jak to wygląda?

Program Wirtualnej współpracy składa się z cyklu spotkań 3 godzinnych online. Omawiane i trenowane z uczestnikami zagadnienia dzielimy na 5 bloków:
Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

JA w przestrzeni wirtualnej [3 h]

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
JA w przestrzeni wirtualnej [3 h]
Ten blok koncentruje się na zdefiniowanych preferencjach jednostki, która stoi przed wyzwaniem odnalezienia się oraz wypracowania wysokiego poziomu efektywności osobistej w realiach pracy zdalnej. Dowiesz się jakie są Twoje predyspozycje i talenty, a także jakie są preferowane role do pracy w zespole (test Belbin® online).

Odkryjesz, jaki jest Twój poziom tolerancji wynikający z izolacji – co stanowi dla Ciebie wadę, a co zaletę pracy zdalnej. Nauczysz się zdrowej samoorganizacji.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Budowanie relacji w środowisku wirtualnym [3 h]

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Budowanie relacji w środowisku wirtualnym [3 h]
Ten blok skupia się na sztuce budowania relacji interpersonalnych jako strategii do dobrej współpracy długofalowej. Proponowany zestaw metod pomoże Ci w kreowaniu środowiska pracy wirtualnej, która bazuje na skuteczności, szacunku i zaufaniu.

Nauczysz się postępować i odpowiednio komunikować z różnymi osobowościami oraz jak postępować w sytuacjami konfliktowymi. Opracujesz osobistą strategię budowania zespołu dla danej inicjatywy – kogo warto dołączyć do zespołu, aby projekt wieńczył sukces.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Czynniki sukcesu wirtualnych zespołów [3 h]

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Czynniki sukcesu wirtualnych zespołów [3 h]
Ta część szkolenia odnosi się do myślenia i działania w kategoriach wspólnego dobra. Bazując na świadomym Ja nauczysz się, co świadome My oznacza dla Twojej autonomii działania – gdzie we współpracy zachowujesz niezależność i w jakich sytuacjach współzależność jest czynnikiem krytycznym.

Omówimy wpływ czynników sprzyjających tworzeniu się sprawnie działającego zespołu…

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Budowanie zespołu wirtualnego [3 h]

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Budowanie zespołu wirtualnego [3 h]
Ten blok jest dla każdego, kto chce zrozumieć procesy grupowe i warunki, które muszą zaistnieć dla zapewnienia wzrostu dojrzałości. Niezależnie, czy jesteś członkiem, czy liderem, masz rzeczywisty wpływ. Możesz pomóc zespołowi w nawigacji ku samodzielności.

Zyskaj zestaw wskazówek – jak omijać przeszkody i jakie działania i zachowania wykorzystać.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Przewodzenie zespołom wirtualnym [3 h]

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Przewodzenie zespołom wirtualnym [3 h]
W tej części cyklu rozwojowego skupiamy się na zapewnieniu zespołowi potrzebnego stylu przywództwa. Dobrze zarządzane rozproszone zespoły mogą w rzeczywistości osiągać lepsze wyniki niż te, które dzielą przestrzeń biurową.

Jeśli będziesz przestrzegać prostych praktyk (otwarty dialog, jasność wizji i celów, utrzymanie postępu prac, komunikacja zewnętrzna itd.) zmaksymalizujesz produktywność zespołu, którym kierujesz.

Mechanika naszych warsztatów

Nasze zajęcia organizowane są z myślą o interaktywnej nauce poprzez angażowanie się w przekucie wiedzy w doświadczenie.

Zaprojektowaliśmy sekwencję zadań, które ułatwią uczestnikom przyswojenie sobie nowej wiedzy, wypracowanie nowych zdolności i opanowanie najważniejszych metod i narzędzi.

Kup szkolenie już dzisiaj!

Sprawdź!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: +48 502 075 508 | [email protected]

Kup szkolenie już dzisiaj!
Sprawdź!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: +48 502 075 508 | [email protected]