Opis

Dla kogo?

– Dla każdego, kto chce budować zdrowe, długoterminowe relacje z innymi, oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.
– Dla menedżerów i szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane trudności we współpracy i chcą sobie pomóc.
– Dla coachów zespołowych, którzy chcą skutecznie wspierać zespoły w rozwoju komunikacji wewnętrznej i współpracy.

Program NVC (Nonviolent Communication – Porozumenie Bez Przemocy) wnosi nową jakość do relacji międzyludzkich. Komunikacja oparta na wzajemnym szacunku, szukaniu porozumienia i rozwiązań korzystnych dla obu stron jest nowoczesnym językiem biznesu, zarządzania i współpracy. Pozwala znaleźć wspólną strategię na zaspokojenie potrzeb wszystkich interesariuszy, tworzy fundamenty stabilnego i długoterminowego wzrostu. Uczy prawdziwej asertywności opartej o poszanowanie godności i wartości ludzkich. Pozwala rozpoznać komunikaty generujące konflikty i świadomie ich unikać, dążąc do satysfakcjonującego rozwiązania. Wzmacnia poczucie empatii.
Umiejętność nawiązywania dobrych relacji czy też rozwiązywania nieporozumień w sposób zadowalający obie strony – to umiejętności niezwykle ważne w każdej organizacji, w każdym dziale i na każdym poziomie. Są one również wymieniane jako kluczowe kompetencje przyszłości.

Jeśli zależy Ci na:


Łatwiejszym i otwartym komunikowaniu swoich potrzeb.

Konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych.

Budowaniu relacji z ludźmi opartym o wzajemne poszanowanie i zaspokojenie potrzeb.

Asertywnym wyrażaniu siebie.

Tworzeniu pozytywnych, długoterminowych relacji w pracy i w życiu osobistym.

Lepszym zrozumieniu ludzkich motywacji.

…to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie. Oparliśmy go o model Nonviolent Communication (NVC) Marshalla Rosenberga. Poprzez pracę na przykładach, szereg ćwiczeń indywidualnych i zespołowych opanujesz najważniejsze narzędzia NVC. Wierzymy, że możliwe jest rozwiazywanie nawet najtrudniejszych konfliktów w kulturalny sposób, zadowalający obie strony, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich osób. Empatyczne podejście do komunikacji nie tylko ułatwi codzienne funkcjonowanie, ale też poprawi atmosferę w zespole/organizacji.