Opis

Dla kogo?

Komunikacja jest siłą napędową każdej organizacji. Skuteczne umiejętności komunikacyjne są podstawą tego, co powszechnie określa się jako „umiejętności społeczne”. Jeśli menedżerowie nie potrafią jasno i przejmująco komunikować się z pracownikami, a pracownicy pomiędzy sobą i z klientami, wówczas inne ważne cele stają się niedostępne. Tym samym należy pożegnać się z dążeniami do sprawnego przywództwa, efektywnej pracy zespołowej, wzorowej obsługi klienta, a także z myślą, że posiadamy zdolności do realizacji spójnej strategii biznesowej.

Według Salesforce, 86 % pracowników i kadry kierowniczej powołuje się na brak współpracy lub nieskuteczną komunikację w przypadku niepowodzeń w miejscu pracy.

Jeśli zależy Ci na:


Lepszym zrozumieniu osobistych stylów komunikacji i ich wpływu na innych.

Znaczącej poprawie umiejętności komunikacyjnych.

Rozwoju umiejętności dopasowania się w komunikacji do rozmówcy.

Poznaniu metod postępowania z rożnymi stylami komunikacji.

Zdobyciu umiejętności reagowania na trudne, konfliktowe sytuacje.

Zwiększeniu odporności na zawodowe wyzwania

Zdrowych relacjach opartych o szacunek i zaufanie

Poprawie atmosfery w miejscu pracy, co przekładać się będzie na wyższą motywację, zaangażowanie i produktywność.

…to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie. Oparliśmy go o model komunikacyjny BEST® -przyjazne podejście w rozwoju skuteczności w komunikacji, prowadzące uczestników od zrozumienie siebie i odbiorcy do wyższej efektywności, poprzez umiejętne dopasowanie. Nazwa BEST® odnosi się do 4 stylów komunikacji: Bezpośredni, Empatyczny, Systematyczny, Towarzyski. Szczególne znaczenia w dążeniu do bycia „THE BEST” w komunikacji wiąże się z umiejętnościami postępowania z stylami przeciwstawnymi tj. Bezpośredni z Empatycznym czy Systematyczny z Towarzyskim. Opanowanie sztuki odnalezienia się w takiej relacji i osiągnięcia zamierzonych rezultatów jest celem rozwojowym proponowanego warsztatu.