Opis

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce rozwijać się w aspekcie Inteligencji Społecznej oraz chce się nauczyć budowania zdrowych relacji międzyludzkich.

Szczególnie dedykujemy ten warsztat liderom zespołów, którzy chcą polepszyć swoją osobistą efektywność współpracy w zespole jako członek zespołu oraz jak i dojrzalej zarządzać procesami grupowymi we własnych zespołach.
Osobom, które czują potrzebę samorozwoju, chcą się zmieniać i doskonalić.

Co zyskasz:


Poznanie i zrozumienie stanów EGO (Rodzic, Dorosły, Dziecko).

Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych poprzez skuteczną komunikację – transakcje i ich rodzaje, znaki rozpoznania.

Budowanie dojrzałych i partnerskich relacji.

Budowanie kontraktu – korzyści z zawierania kontraktów osobistych oraz ze współpracownikami.

Gry psychologiczne – zrozumienie i poznanie funkcji trójkąta dramatycznego i wygrywającego.

Gry psychologiczne – ukryte formy manipulacji. Jak nie dać się w nie wciągnąć.

Dowiesz się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z innymi zarówno w pracy jak i w życiu codziennym.
Według Berna twórcy nurtu Analizy Transakcyjnej fundamentalnym dążeniem człowieka jest autonomia, czyli wolność.
Każdy z nas może sam zdecydować i „wygrać życie”. Wziąć je we własne ręce.