Benefactor Kompetencje Przyszłości - Osobisty Agile

AGILE

OSOBISTY

PROGRAM

Benefactor Kompetencje Przyszłości - Osobisty Agile

PROGRAM

OSOBISTY
AGILE

Osobisty Agile

Idealny pracownik przyszłości to ten, który potrafi myśleć samodzielnie i działać zespołowo w dynamicznie się zmieniających organizacjach. Każdy z nas jest inny i wykazuje różny poziom gotowości do spełnienia tych wymagań. Dlatego w ramach programu Osobisty Agile proponujemy rozwój indywidualny – coaching poprzedzony diagnozą potencjału – predyspozycji i talentów.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce efektywnie kierować swoją karierą – budować osobistą wiarygodność i zdrowe relacje w oparciu o znajomość własnych talentów i mocnych stron. Szczególnie dedykujemy ten warsztat liderom zespołów, którzy chcą polepszyć swoją osobistą efektywność współpracy z innymi, jak i mądrzej zarządzać procesami grupowymi we własnych zespołach.

Co zyskasz?


Zrozumienie siebie – stylu myślenia, działania i budowania relacji.

Rozpoznasz filary osobistego sukcesu.

Określisz wizję siebie w przyszłości.

Rozwiniesz krytyczne kompetencje przyszłości.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Exclamation Mark
Nasz Program zapozna Cię z metodami i narzędziami, z których korzystają wybitni praktycy współpracy. Zyskasz zindywidualizowane wskazówki – jak budować relacje z zespołem jako członek zespołu oraz jako lider.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Exclamation Mark
Nasz Program zapozna Cię z metodami i narzędziami, z których korzystają wybitni praktycy współpracy. Zyskasz zindywidualizowane wskazówki – jak budować relacje z zespołem jako członek zespołu oraz jako lider.

Cel naszych warsztatów

Pomoc uczestnikom w odnalezieniu się w realiach pracy zespołowej i indywidualnej. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności wspólnego funkcjonowania z zachowaniem swoich granic, potrzeb i ambicji. Rozwój metod współpracy, budowania zespołów wysokiego zaufania i produktywności.

W efekcie uczestnicy potrafią przekuć konflikt w przestrzeń do współpracy, zbudować przyjazne środowisko współpracy, sprawniej realizować projekty, świadomie zarządzać własną motywacją i zaangażowaniem.

Jak to wygląda?

Program Zarządzanie zespołem rozproszonym składa się z cyklu spotkań indywidualnych z coachem Benefactor.

Mechanika naszych warsztatów

Nasze zajęcia organizowane są z myślą o interaktywnej nauce poprzez angażowanie się w przekucie wiedzy w doświadczenie.

Zaprojektowaliśmy sekwencję zadań, które ułatwią uczestnikom przyswojenie sobie nowej wiedzy, wypracowanie nowych zdolności i opanowanie najważniejszych metod i narzędzi.

Będziemy towarzyszyć Ci na każdym etapie tej drogi dzięki indywidualnym sesjom z konsultantem.