Benefactor Kompetencje Przyszłości Nasz Manifest banner

MANIFEST

TO, CO ROBIMY DZISIAJ,

TO NAJWIĘKSZY WKŁAD

W PRZYSZŁOŚĆ.

Benefactor Kompetencje Przyszłości Nasz Manifest

MANIFEST

TO, CO ROBIMY DZISIAJ,
TO NAJWIĘKSZY
WKŁAD W PRZYSZŁOŚĆ.

„Będąc świetnym programistą, dostaniesz teraz pracę, ale żeby utrzymać ją do 2030 r., potrzebnych Ci będzie więcej, i to miękkich umiejętności”.

Amar Kuman, Harvard Business School

„Będąc świetnym programistą, dostaniesz teraz pracę, ale żeby utrzymać ją do 2030 r., potrzebnych Ci będzie więcej, i to miękkich umiejętności”.
Amar Kuman, Harvard Business School

PRZYSZŁOŚĆ TO UMIEJĘTNOŚCI, NIE STANOWISKA.

Poznaj Kompetencje Przyszłości Benefactor. Zacznij budować twórczą odwagę już dzisiaj!

Rynek pracy zmienia się nieustannie, dlatego to, czy osiągniesz sukces, zależy od Twojej chęci uczenia się. Zajmowane dziś stanowisko pracy za kilka lat może zwyczajnie przestać istnieć. Według szacunków 65% dzieci urodzonych po 2007 roku będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Dlatego niezależnie od tego, ile masz lat i jakie doświadczenie stoi za Twoją pracą, zmiany będą Twoją codziennością.

Przed nami czwarta rewolucja przemysłowa. Zdobądź z nami kompetencje, które pozwolą Ci już dzisiaj zadbać o swoją przyszłość na rynku pracy.

Pomimo rozwoju technologii i powszechnej digitalizacji rola człowieka wzrośnie. W kolejnych latach istotniejsza będzie potrzeba posiadania takich kompetencji miękkich jak: inteligencja emocjonalna, kreatywność, efektywna współpraca czy komunikacja interpersonalna. To właśnie je nazywamy Kompetencjami Przyszłości.

Rozwiń z nami Kompetencje Przyszłości i naucz się:

– myśleć szybciej i sprawniej;
– być innowatorem w codziennym życiu;
– działać odpowiedzialnie i świadomie;
– tworzyć nową wartość;
– pracować samodzielnie i zespołowo.

Kompetencje Przyszłości to umiejętności, które nie zostaną zautomatyzowane. To one stanowią Twoją wartość na rynku pracy dzisiaj i to one pomogą Ci odnaleźć się w przyszłości. Pracodawcy, którzy zatrudniają takie osoby, łatwiej przechodzą transformację cyfrową i szybciej odczuwają jej pozytywne skutki. Dziś, zamiast definiować swoją rolę jako „analityka finansowego” lub „trenera ds. szkoleń”, zacznij myśleć o umiejętnościach, który sprawią, że odnajdziesz się w zmieniającym się świecie. Proponujemy Ci podejście learning agility, które zamiast skupiać się na Twoim wieku czy stanowisku, stawia na Twoją chęć uczenia się. Rozwój zamiast ograniczeń.

Jesteś w miejscu, które skupia specjalistów zaangażowanych we wspieranie świadomych osób w ich osobistym rozwoju. Miejscu, które dostarcza najnowszą wiedzę w ciekawy i kreatywny sposób zarówno jednostkom, jak i zespołom. W Benefactor ewoluujemy razem z Tobą. I jesteśmy na czasie pod każdym względem.

Buduj z nami swoje Kompetencje Przyszłości.

Beata Jacak-Drabik
Senior Consultant

Tomasz Knitter

Senior Consultant
PRZYSZŁOŚĆ TO UMIEJĘTNOŚCI, NIE STANOWISKA.
Poznaj Kompetencje Przyszłości Benefactor.
Zacznij budować twórczą odwagę już dzisiaj!

Rynek pracy zmienia się nieustannie, dlatego to, czy osiągniesz sukces, zależy od Twojej chęci uczenia się. Zajmowane dziś stanowisko pracy za kilka lat może zwyczajnie przestać istnieć. Według szacunków 65% dzieci urodzonych po 2007 roku będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Dlatego niezależnie od tego, ile masz lat i jakie doświadczenie stoi za Twoją pracą, zmiany będą Twoją codziennością.

Przed nami czwarta rewolucja przemysłowa. Zdobądź z nami kompetencje, które pozwolą Ci już dzisiaj zadbać o swoją przyszłość na rynku pracy.

Pomimo rozwoju technologii i powszechnej digitalizacji rola człowieka wzrośnie. W kolejnych latach istotniejsza będzie potrzeba posiadania takich kompetencji miękkich jak: inteligencja emocjonalna, kreatywność, efektywna współpraca czy komunikacja interpersonalna. To właśnie je nazywamy Kompetencjami Przyszłości.

Rozwiń z nami Kompetencje Przyszłości i naucz się:

– myśleć szybciej i sprawniej;
– być innowatorem w codziennym życiu;
– działać odpowiedzialnie i świadomie;
– tworzyć nową wartość;
– pracować samodzielnie i zespołowo.

Kompetencje Przyszłości to umiejętności, które nie zostaną zautomatyzowane. To one stanowią Twoją wartość na rynku pracy dzisiaj i to one pomogą Ci odnaleźć się w przyszłości. Pracodawcy, którzy zatrudniają takie osoby, łatwiej przechodzą transformację cyfrową i szybciej odczuwają jej pozytywne skutki. Dziś, zamiast definiować swoją rolę jako „analityka finansowego” lub „trenera ds. szkoleń”, zacznij myśleć o umiejętnościach, który sprawią, że odnajdziesz się w zmieniającym się świecie. Proponujemy Ci podejście learning agility, które zamiast skupiać się na Twoim wieku czy stanowisku, stawia na Twoją chęć uczenia się. Rozwój zamiast ograniczeń.

Jesteś w miejscu, które skupia specjalistów zaangażowanych we wspieranie świadomych osób w ich osobistym rozwoju. Miejscu, które dostarcza najnowszą wiedzę w ciekawy i kreatywny sposób zarówno jednostkom, jak i zespołom. W Benefactor ewoluujemy razem z Tobą. I jesteśmy na czasie pod każdym względem.

Buduj z nami swoje Kompetencje Przyszłości.
Beata Jacak-Drabik
Senior Consultant

Tomasz Knitter

Senior Consultant

DRIVERY ZMIAN

01. KAŻDY JEST LIDEREM

Przywódca to ktoś kto bierze odpowiedzialność. Szkolenie ludzi, po otrzymaniu awansu jest błędne. Powinno się szkolić ludzi od samego początku w przywództwie, żeby wiedzieli na co się decydują i jak to odpowiednio robić. Były prezes i dyrektor generalny Calico Technology, Alan Nauman powiedział: „Jako organizacja musisz pracować z mniejszą kontrolą odgórną. Jedynym sposobem na to, aby się nie rozpaść, jest zbudowanie firmy zbudowanej w 100% z liderów. ”
Definiujemy przywództwo jako zdolność osoby do inspirowania serc i umysłów swoich ludzi.

Trendem jest zmiana podejścia z menedżera na przedsiębiorcę i lidera. Bycie przedsiębiorczym to sposób myślenia, to poszerzenie percepcji i zwiększenie działania – oba są ważne dla znalezienia nowych bram rozwoju.. Nowoczesny lider to ktoś, kto uwielbia się uczyć i lubi uczyć innych, który wyzwala i wprowadza innowacje, włącza innych w proces myślenia z wyobraźnią i rzuca wyzwanie status quo, aby stworzyć lepszy biznes i lepszy świat.

02. NOWE POKOLENIA

Milenialsi to obecnie więcej niż połowa zatrudnionych, którzy wnoszą wysokie oczekiwania na satysfakcjonującą, celową pracę, stałą naukę i dynamiczną karierę. W tym samym czasie, starsze pokolenia stają przed wyzwaniem przystosowania się do nowych ról mentorów, coachów albo bycia podwładnym młodszej osoby. Różne pokolenia chcą realizować w pracy różne wartości. Dla xenialsów najważniejsze są brak stresu i wysokie zarobki, dla pokolenia Z kluczowa w pracy jest kreatywność. Pociąga to za sobą potrzebę z jednej strony otwartości i dialogu międzypokoleniowego, a z drugiej– elastyczności w kreowaniu nowych miejsc pracy i stanowisk.

„Pożądany na rynku pracownik przyszłości będzie musiał pogodzić dość skrajne oczekiwania. Obok wskazywanych umiejętności z obszaru nauk ścisłych, tzw. STEM (science, technology, engineering, math) kluczowe będą kompetencje miękkie jak: zdolność aktywnego uczenia się, kreatywność, umiejętność dzielenia się wiedzą czy współpraca z innymi osobami.” (infuture hatalska foresight institute) . Deloitte szacuje, że do 2030 roku nawet 2/3 zawodów będzie wymagać silnie rozwiniętych kompetencji osobistych i interpersonalnych.

03. ŚWIAT VUCA

Rewolucja cyfrowa i wszechobecne zmiany technologiczne powodują, że rośnie tempo zmian i niepewność, zmienia się definicja konkurencji, która coraz częściej przychodzi spoza branży a jednocześnie zmieniają się oczekiwania pracowników, partnerów biznesowych i oczywiście Klientów. Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność) tym cechuje się obecna rzeczywistość rynkowa. Z sukcesem konkurują te organizacje, które budują kompetencje transformacji, potrafią się nie tylko zmieniać, ale wymyślać na nowo. Umiejętnie i dynamicznie adaptując swój model biznesowy, ofertę produktową i sposób działania. Każda firma to ludzie w niej pracujący. Te cztery elementy wpływają na każdego z nas. Pandemia wpłynęła na nas wszystkich i gwałtownie zmieniła styl pracy, metody komunikacji i sposoby zarządzania. Globalizacja zyskała nowy wymiar.

04. TECHNOLOGIA

Żyjemy w erze czwartej rewolucji przemysłowej. Trendem stają się algorytmy, sztuczna inteligencja, roboty i automatyzacja pracy, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, cloud computing. Nigdy w historii nie było tak gwałtownego rozwoju nauki w każdej właściwie dziedzinie. Technologia cyfrowa jest wszędzie, radykalnie zmieniając modele biznesowe, miejsca i sposoby pracy. Technologie takie jak urządzenia mobilne, druk 3D, sensory, cognitive computing zmieniają sposób, w jaki firmy projektują, produkują i dostarczają prawie każdy produkt i usługę. Sieci społecznościowe zmieniły sposób, w jaki organizacje zatrudniają, zarządzają i wspierają ludzi. Z jednej strony coraz częściej na stanowiskach pracy będą pojawiać się roboty, a z drugiej w tak technicznym świecie potrzebne będą cechy typowo ludzkie. Inteligencja emocjonalna, zdolność uczenia siebie i innych, umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów, kreatywność komunikatywność i zdolności adaptacyjne. Współpraca ludzi z robotami będzie wymagała świadomych liderów, którzy będą łączyć umiejętności techniczne z świetnymi zdolnościami komunikacyjnymi i inteligencją emocjonalną.

05. TRENDY SPOŁECZNE

Obecnie czynne zawodowo pokolenia zmieniają miejsce pracy kilkukrotnie w ciągu życia. W następnych pokoleniach ludzie będą tak zmieniać zawody. Praca etatowa przestanie być jedyną preferowaną formą zatrudnienia. Już wzrasta rola elastycznych form pracy, takich jak telepraca, praca zdalna za pośrednictwem Internetu i telefonu, freelancing czy prowadzenie własnej firmy. Wedle szacunków 65% dzieci urodzonych po 2007 r. będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Dodatkowo, według McKinsey Global Institute w ciągu najbliższej dekady zmieni się radykalnie zapotrzebowanie na określone umiejętności. O ile do 2030 r. Liczba godzin poświęcanych na prace fizyczne i manualne spadnie o 14%, to w przypadku prac wykorzystujących umiejętności związane z technologiami liczba godzin wzrośnie o 55% w stosunku do 2016 roku.

Ze względu na starzenie się społeczeństw i wydłużający się czas życia, przesuwana jest granica wieku emerytalnego.

Nie powinniśmy bowiem obawiać się zmian, ale raczej naszego niepowodzenia w przygotowaniu się na nie.