Benefactor Kompetencje Przyszłości - Kształtowanie dojrzałości lidera

DOJRZAŁEGO

PRZYWÓDCY

KSZTAŁTOWANIE

PROGRAM

Benefactor Kompetencje Przyszłości - Kształtowanie dojrzałości lidera

PROGRAM

KSZTAŁTOWANIE DOJRZAŁOŚCI LIDERA

Dla kogo?

W tym programie mogą uczestniczyć zarówno nowi, jak i długoletni szefowie, z wszystkich działów i wszystkich branż. Potrzebne jest co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym i zarządzanie co najmniej trzema osobami. Jeśli chcesz czerpać radość ze swojej pracy, z entuzjazmem przeżywać dzień i czuć, że masz długotrwały wpływ na otoczenie – ten program jest z pewnością dla Ciebie.

Co zyskasz?


Opanowanie kluczowych umiejętności przywódczych.

Posługiwanie się nimi w sposób dojrzały.

Wypracowanie wewnętrznego spokoju.

Reagowanie na trudności w pewny siebie sposób.

Umiejętne budowanie relacji z każdą osobą.

Przekroczenie swoich wewnętrznych ograniczeń.

Wdrożenie nowych, efektywnych zachowań szefa.

Podniesienie osobistej skuteczności menedżerskiej.

Osiąganie ponadprzeciętnych wyników.

Umiejętne wywieranie pozytywnego wpływu na jednostki i zespoły.

Certyfikat ukończenia programu.

Cel naszych warsztatów

Podczas naszych warsztatów zabraknie Ci czasu, żeby nudzić się choć przez chwilę! W bardzo interaktywny sposób przekazujemy wiedzę i narzędzia, które łączą najnowsze odkrycia z dziedziny zarządzania z naszym ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i coachingów menedżerskich.

W efekcie zaczniesz osiągać powierzone Ci cele w sposób stabilny, budujący zaufanie do Ciebie. Rozwiniesz również swoją osobistą charyzmę.

Jak to wygląda?

Program składa się z trzech warsztatów szkoleniowych, a każdy obejmuje 4 sesje online po 3,5h.

Przed pierwszymi zajęciami zagrasz w specjalną grę online „W Cieniu Słów”, która wprowadzi Cię w zawiłości dopasowywania komunikacji do różnych typów osób. Wyniki i i samą grę omówimy podczas zajęć.

Poznaj warsztaty kształtujące dojrzałość lidera

Poznaj warsztaty

Warsztat 1: Lider Sukcesu.
Wizja – Strategia – Operacje
Sprawdź
Warsztat 2: Świadomy Lider.
Autorytet – Siła – Wpływ
Sprawdź
Warsztat 3: Lider Zmian.
Zmiana – Rozwój – Dynamizm
Sprawdź

Warsztat 1: Lider Sukcesu.
Wizja – Strategia – Operacje

Ten warsztat uczy w jaki sposób łączyć biznesowe strategie z działaniami operacyjnymi. Wzmacnia myślenie priorytetami i skupienie na kluczowych aspektach zarządzania. Daje do ręki narzędzia tworzenia zespołów odnoszących sukces. Również tych wirtualnych.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Sesja 1: Nauczysz się jak dobrze spełniać rolę szefa i zadbać o wewnętrzną równowagę.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja 1: Nauczysz się jak dobrze spełniać rolę szefa i zadbać o wewnętrzną równowagę.

Świat VUCA – jaki zestaw kompetencji jest niezbędny?

Profil przywódcy we współczesnej organizacji.

Osobiste wartości i priorytety.

Strategia osobista – Work-Life Balance w praktyce.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Sesja 2: Określisz swoją drogę do sukcesu od „specjalisty” do „przywódcy – wizjonera”

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja 2: Określisz swoją drogę do sukcesu od „specjalisty” do „przywódcy – wizjonera”

Myślenie strategiczne: wyższość wizji i celów nad zadaniami.

Proces określania celów i zamierzeń strategicznych.

Przełożenie strategii na skuteczne plany operacyjne wg V. Harnisha.

Rozwinięcie nawyku ustalania priorytetów dla siebie i zespołu.

Model GROW w codziennej praktyce. Filozofia Continuous improvement w rozwoju podwładnych.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Sesja 3: Rozwiniesz umiejętności analizy i podejmowania decyzji w przełomowych momentach.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja 3: Rozwiniesz umiejętności analizy i podejmowania decyzji w przełomowych momentach.

Opanowanie nawyku odkładania na później.

Myślenie krytyczne jako metoda racjonalnej analizy.

Siła Decyzji – podejmowanie decyzji z użyciem Modelu A. Robbinsa.

Wyznaczenie i egzekwowanie celów i zadań – trening.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Sesja 4: Wypracujesz kształt środowiska pracy wspierający osiąganie sukcesów.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja 4: Wypracujesz kształt środowiska pracy wspierający osiąganie sukcesów.

Hybrydowy model pracy – 5 praktycznych kroków.

Pięć dysfunkcji pracy zespołowej wg P. Lencioni.

Normy i zasady w naszym zespole.

Proaktywność i sprawczość lidera w budowaniu zaufania.

Warsztat 2: Świadomy Lider.
Autorytet – Siła – Wpływ

To bardzo transformujący warsztat, który pozwala zbudować własny styl przywództwa, zgodny z osobistymi predyspozycjami. Wzmacnia pewność siebie i zdolność do pracy z każdym. Staniesz się inspirującym i zdecydowanym liderem.

Benefactor.-Kompetencje-Przyszlosci-Large-pink-arrow-m

Sesja 1: Opracujesz własną strategię budowania autorytetu.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja 1: Opracujesz własną strategię budowania autorytetu.

Twoje predyspozycje i talenty – Belbin® Test.

Autentyczne przywództwo – jak budować autorytet na mocnych stronach.

Źródła zdrowej pewności siebie.

Dojrzała osobowość a dojrzałe przywództwo.

Benefactor.-Kompetencje-Przyszlosci-Large-pink-arrow-m

Sesja 2: Nauczysz się jak przewodzić zespołowi w odpowiedzi na potrzeby zmieniających się sytuacji.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja 2: Nauczysz się jak przewodzić zespołowi w odpowiedzi na potrzeby zmieniających się sytuacji.

Cztery poziomy gotowości pracownika.

Cztery style przywództwa wg Modelu Hersey – Blanchard.

Trening stosowania czterech stylów.

Efektywne delegowanie zadań.

Benefactor.-Kompetencje-Przyszlosci-Large-pink-arrow-m

Sesja 3: Rozwiniesz umiejętności pozytywnego wpływania na podwładnych i współpracowników z użyciem Modelu Pozytywnego Wpływu – 8 taktyk wywierania wpływu.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja 3: Rozwiniesz umiejętności pozytywnego wpływania na podwładnych i współpracowników z użyciem Modelu Pozytywnego Wpływu – 8 taktyk wywierania wpływu.

3 Taktyki Podstawowe – uzyskiwanie zobowiązania.

3 Taktyki Wspierające – budowanie zgodności i koalicji.

2 Taktyki Ostateczne – pokonywanie oporu.

Trening wyrażania siebie, swoich myśli, przekonań i wartości.

Benefactor.-Kompetencje-Przyszlosci-Large-pink-arrow-m

Sesja 4: Osiągniesz wyższy poziom przywództwa prowadząc ludzi do samodzielności w działaniu.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja 4: Osiągniesz wyższy poziom przywództwa prowadząc ludzi do samodzielności w działaniu.

Budowanie i utrzymywanie zaangażowania w zespole.

Inspirowanie i motywowanie jednostek i zespołu.

Delegowanie odpowiedzialności i dystrybucja decyzyjności.

Feedback – doceniający i korygujący z wykorzystaniem Lego® Serious Play®.

Warsztat 3: Lider Zmian.
Zmiana – Rozwój – Dynamizm

Podczas warsztatu zaczerpniesz z najlepszych doświadczeń dużych korporacji i małych, zwinnych start-upów. Nauczysz się projektować i wdrażać wspólnie z innymi prawdziwie korzystne zmiany. Poznasz metody budowania długotrwałego zaangażowania w zespole.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Sesja 1: Rozwiniesz kompetencje bycia liderem przyszłości.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja 1: Rozwiniesz kompetencje bycia liderem przyszłości.

5 cech wyróżniających „wyjątkowych ludzi”

Umiejętne negowanie status quo. Kształtowanie zwinnych rozwiązań.

Jak kreować atrakcyjną wizję przyszłości.

Model Wdrażania Zmian wg J. Kottera.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Sesja 2: Dowiesz się jak zarządzać emocjonalnymi aspektami wdrażania zmian. Przygotuj teren.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja 2: Dowiesz się jak zarządzać emocjonalnymi aspektami wdrażania zmian. Przygotuj teren.

Na jakie zmiany są gotowi moi podwładni? A na jakie Ja?

Model Cyklu adaptacyjnego Levina i Sheina.

Metody uświadamiania potrzeby i nieuchronności zmian.

Tworzenie zespołu koordynującego zmianą.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Sesja 3: Opracujesz plan działania dla wdrożenia strategii zmiany.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja 3: Opracujesz plan działania dla wdrożenia strategii zmiany.

Przekazywanie wizji.

Tworzenie sojuszy i zdobywanie poparcia.

Zmobilizowanie ludzi do działania.

Utrzymywanie energii i zaangażowania ludzi w wdrożeniu zmian.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Sesja 4: Nauczysz się jak rozwijać zdolność do ciągłego doskonalenia organizacji.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja 4: Nauczysz się jak rozwijać zdolność do ciągłego doskonalenia organizacji.

Korporacyjny RYGOR i garażowy WIGOR – jak tworzyć organizacje hybrydowe, przyciągające wartościowych ludzi.

Nowoczesne akceleratory biznesu.

Dawanie autonomii – kultura samodzielności i zaufania.

Koncepcja FBI “rozpryśnięty widok” – umiejętność peryferyjnego widzenia.

Mechanika naszych warsztatów

Przede wszystkim trening i praktyka.

Z międzynarodowych teorii i rozwiązań wycisnęliśmy esencję, ułożyliśmy wszystko w specjalny proces grupowy i dołożyliśmy nasze sprawdzone praktyki z menedżerskich sesji rozwojowych.

Naszym celem nie jest przekazywanie wiedzy. Idziemy w rozbudzanie świadomości, kształtowanie dojrzałych postaw, które przełożą się na samospełnienie i radość z osiągnięć.

Kup szkolenie już dzisiaj!

Sprawdź!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: +48 502 075 508 | [email protected]

Kup szkolenie już dzisiaj!
Sprawdź!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: +48 502 075 508 | [email protected]