Benefactor Komptetencje Przyszłości Kim Jesteśmy

KIM JESTEŚMY

WIELOLETNIE

DOŚWIADCZENIE

DLA KOMPETENCJI

PRZYSZŁOŚCI

Benefactor Komptetencje Przyszłości Kim Jesteśmy

KIM JESTEŚMY

WIELOLETNIE
DOŚWIADCZENIE
DLA KOMPETENCJI
PRZYSZŁOŚCI

Wspólnie tworzymy Benefactor.

Beata Jacak-Drabik i Tomasz Knitter

Wspólnie tworzymy Benefactor.

Beata Jacak-Drabik
i Tomasz Knitter

Początki firmy Benefactor to 2003 rok, w którym zespół ludzi wywodzących się z firm międzynarodowych miało marzenie – działać i rozwijać się na światowym poziomie w oparciu o sprawdzone praktyki i programy szkoleniowe na licencjach. Podpisaliśmy umowy licencyjne z takimi autorytetami jak: dr Meredith Belbin , dr Ken Blanchard, dr Paul Hersey, dr Bernice McCarth mieliśmy okazję ich także poznać osobiście i zaprosić do Polski jako mówców na znaczących konferencjach. Towarzyszyliśmy na co dzień naszym klientom w ich rozwoju biznesowym i organizacyjnym, zapewniając uczestnikom szkoleń dostęp do wiedzy i umiejętności uznawanych za złote standardy w budowaniu pozycji konkurencyjnej.

Od 2010 roku zgodnie z trendami rynkowymi jako Benefactor architekci zmian, pomagaliśmy zarządzającym i zespołom transformować w organizacje elastycznie i sprawnie adaptujące się do tempa zmian rynkowych.

A 2019 roku dał nam kolejną okazję, aby ponownie redefiniować wizję partnerstwa z naszymi klientami i zapewnić im dopasowanie do aktualnych wyzwań, nadając Kompetencjom Przyszłości strategiczne znaczenie. Proponowane rozwiązania przygotowują organizacje i zarządzających do wizji jutra, która zaczyna się dziś. Promujemy kulturę rozwoju ukierunkowaną na Generowanie Liderów Jutra – silnych jednostek, myślących samodzielnie, działających zespołowo.

Zmieniamy się dla naszych klientów, łącząc:

  • Świeżość podejścia z dojrzałością postępowania (wielopokoleniowy zespół ekspertów)

  • Technologię ze sprawdzonymi procesami uczenia się (sesje hybrydowe, gry strategiczne, testy online, badania, VR, grywalizacja, szkolenia tradycyjne i online, mentoring, coaching itp.)

  • Innowacyjne metody szkoleniowe z wiedzą ekspertów

Początki firmy Benefactor to 2003 rok, w którym zespół ludzi wywodzących się z firm międzynarodowych miało marzenie – działać i rozwijać się na światowym poziomie w oparciu o sprawdzone praktyki i programy szkoleniowe na licencjach. Podpisaliśmy umowy licencyjne z takimi autorytetami jak: dr Meredith Belbin , dr Ken Blanchard, dr Paul Hersey, dr Bernice McCarth mieliśmy okazję ich także poznać osobiście i zaprosić do Polski jako mówców na znaczących konferencjach. Towarzyszyliśmy na co dzień naszym klientom w ich rozwoju biznesowym i organizacyjnym, zapewniając uczestnikom szkoleń dostęp do wiedzy i umiejętności uznawanych za złote standardy w budowaniu pozycji konkurencyjnej.

Od 2010 roku zgodnie z trendami rynkowymi jako Benefactor architekci zmian, pomagaliśmy zarządzającym i zespołom transformować w organizacje elastycznie i sprawnie adaptujące się do tempa zmian rynkowych.

A 2019 roku dał nam kolejną okazję, aby ponownie redefiniować wizję partnerstwa z naszymi klientami i zapewnić im dopasowanie do aktualnych wyzwań, nadając Kompetencjom Przyszłości strategiczne znaczenie. Proponowane rozwiązania przygotowują organizacje i zarządzających do wizji jutra, która zaczyna się dziś. Promujemy kulturę rozwoju ukierunkowaną na Generowanie Liderów Jutra – silnych jednostek, myślących samodzielnie, działających zespołowo.

Zmieniamy się dla naszych klientów, łącząc:

  • Świeżość podejścia z dojrzałością postępowania (wielopokoleniowy zespół ekspertów)

  • Technologię ze sprawdzonymi procesami uczenia się (sesje hybrydowe, gry strategiczne, testy online, badania, VR, grywalizacja, szkolenia tradycyjne i online, mentoring, coaching itp.)

  • Innowacyjne metody szkoleniowe z wiedzą ekspertów

Beata Jacak-Drabik Kompetencje Przyszłości

Wierzę w zdolności ludzkie, nie do zastąpienia przez sztuczną inteligencję. Inwestując dziś w siebie tworzymy nasze doświadczenia, naszą przyszłość i wszystko, co się z tym wiąże. Czerpię prawdziwą satysfakcję towarzysząc liderom i ich zespołom w przygotowaniu i przeprowadzaniu potrzebnych zmian w organizacji – zmniejszając poziom nieprzewidywalność i niepewności, budując środowiska pracy oparte o szacunek i zaufanie. Promuję ideę rozwoju przywództwa (na każdym poziomie organizacji) i współpracy.
Aktywnie działam na rzecz rozwoju dobrych praktyk edukacyjnych młodzieży, pomagając im wkroczyć na rynek pracy świadomie i z pomysłem na siebie.

Wspieram moich klientów jako konsultant zarządzania biznesem, coach zespołów zarządzających i executive coach, trener umiejętności przywódczych, facylitator procesów grupowych. Pracuję również jako wykładowca akademicki, realizuje się również jako badaczka przywództwa zespołowego. Pomagam menedżerów, którzy znaleźli się w kryzysie motywacji do pełnienia obecnej roli, odzyskać kierunek i wiarę w siebie. Lubię współpracę z takimi branżami jak: media, finanse, farmacja, energetyka, FMCG i kosmetyczna.

Beata Jacak-Drabik

senior consultant
Beata Jacak-Drabik Kompetencje Przyszłości

Beata Jacak-Drabik

senior consultant

Wierzę w zdolności ludzkie, nie do zastąpienia przez sztuczną inteligencję. Inwestując dziś w siebie tworzymy nasze doświadczenia, naszą przyszłość i wszystko, co się z tym wiąże. Czerpię prawdziwą satysfakcję towarzysząc liderom i ich zespołom w przygotowaniu i przeprowadzaniu potrzebnych zmian w organizacji – zmniejszając poziom nieprzewidywalność i niepewności, budując środowiska pracy oparte o szacunek i zaufanie. Promuję ideę rozwoju przywództwa (na każdym poziomie organizacji) i współpracy.
Aktywnie działam na rzecz rozwoju dobrych praktyk edukacyjnych młodzieży, pomagając im wkroczyć na rynek pracy świadomie i z pomysłem na siebie.

Wspieram moich klientów jako konsultant zarządzania biznesem, coach zespołów zarządzających i executive coach, trener umiejętności przywódczych, facylitator procesów grupowych. Pracuję również jako wykładowca akademicki, realizuje się również jako badaczka przywództwa zespołowego. Pomagam menedżerów, którzy znaleźli się w kryzysie motywacji do pełnienia obecnej roli, odzyskać kierunek i wiarę w siebie. Lubię współpracę z takimi branżami jak: media, finanse, farmacja, energetyka, FMCG i kosmetyczna.

Tomasz Knitter Kompetencje Przyszłości

Myślę, że żyjemy w czasach niesamowitego rozwoju i możliwości w każdej dziedzinie. Dlatego warto mieć własną wizję, marzenia przekute na cele i wiarę w siebie. Rozwój osobisty to inwestycja, podnoszenie własnej wartości w wielu wymiarach. Każda firma potrzebuje ludzi, którzy wiedzą czego chcą i potrafią po to sięgać.

Wspieram moich klientów jako konsultant zarządzania biznesem, coach zespołów zarządzających i executive coach, trener umiejętności przywódczych. Pracuję również jako wykładowca akademicki. Lubię współpracę z takimi branżami jak: przemysł, farmacja, finanse i FMCG. Udzielam się również społecznie jako wolontariusz Fundacji Art Of Living Polska.

Tomasz Knitter

senior consultant
Tomasz Knitter Kompetencje Przyszłości

Tomasz Knitter

senior consultant

Myślę, że żyjemy w czasach niesamowitego rozwoju i możliwości w każdej dziedzinie. Dlatego warto mieć własną wizję, marzenia przekute na cele i wiarę w siebie. Rozwój osobisty to inwestycja, podnoszenie własnej wartości w wielu wymiarach. Każda firma potrzebuje ludzi, którzy wiedzą czego chcą i potrafią po to sięgać.

Wspieram moich klientów jako konsultant zarządzania biznesem, coach zespołów zarządzających i executive coach, trener umiejętności przywódczych. Pracuję również jako wykładowca akademicki. Lubię współpracę z takimi branżami jak: przemysł, farmacja, finanse i FMCG. Udzielam się również społecznie jako wolontariusz Fundacji Art Of Living Polska.