AI kontra Rynek Pracy

Jak adopcja AI może wpłynąć na rynek pracy?

W listopadzie 2022 każdy z nas mógł po raz pierwszy przekonać się o możliwościach ChatGPT modelu języka (aplikacji budującej zdania na podstawie prawdopodobieństwa) stworzonego przez OpenAI. Jakkolwiek nie jest to prawdziwa sztuczna inteligencja, aplikacja jest w stanie generować na tyle złożone i poprawne odpowiedzi, że powszechnie w mediach określana jest mianem AI.

ChatGPT ruszyło na podbój świata. Szybko okazało się, że jest w stanie pisać artykuły, podsumowywać konsensus naukowy popierając się przykładami badań czy nawet znajdować błędy w kodzie lub pisać proste aplikacje. Świetnie radzi sobie także z humorem i codziennymi sprawami takimi jak prezentowanie przepisów na wskazane przez użytkownika danie. AI okazało się na tyle skuteczne, że było w stanie zaliczyć końcowy egzamin na kierunku MBA na Uniwersytecie w Pensylwanii. Inne AI, stworzone przez byłych pracowników OpenAI – Claude – zaliczyło egzaminy z prawa i ekonomii.

Mimo, że technologia jest bardzo młoda, już teraz stanowi pewne zagrożenie dla niektórych zawodów. Jak informuje Financial Times, pojawiły się już rozwiązania wykorzystujące ChatGPT do zastąpienia stanowisk z zakresu wsparcia klienta. Także prawnicy zagrożeni są automacją. W USA funkcjonuje już usługa LegalMation pozwalająca na wykorzystanie AI do przygotowywania dokumentów procesowych, Kira AI analizująca dokumenty i umowy czy tez Eigen AI analizujący sytuację i dokumentację finansową podmiotów pod przez pryzmat compliance.

Również branża HR nie jest wolna od automatyzacji. Humanly.io pozwala na zautomatyzowanie pierwszej linii rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzania referencji czy też utrzymywanie kontaktu i aktualności danych kandydatów, którzy nie sprawdzili się na dalszych etapach rekrutacji ale z różnych względów pożądane jest utrzymanie z nimi kontaktu. Wśród klientów Humanly znajdziemy takie firmy jak Microsoft. Inne aplikacja – Eightfold.ai – analizuje pulę talentów, jakimi dysponuje organizacja proponując odpowiednie projekty oraz ścieżki rozwoju.

Jeszcze niedawno dość powszechne było przekonanie, że zawody kreatywne, takie jak artyści, są bezpieczne w obliczu automacji. Również w tym wypadku OpenAI pokazało, że rzeczywistość może być bardziej brutalna. Upubliczniony we wrześniu 2022 Dall-e 2 pozwalał na tworzenie realistycznych obrazów na podstawie krótkich opisów. Szybko pojawiło się również kolejne narzędzie tego typu, Stable Diffusion 2.0 z dużo mniej restrykcyjnymi limitami odnośnie jakości grafiki oraz możliwością przekształcania gotowych obrazów zgodnie z instrukcjami użytkownika. Na YouTube znaleźć możemy zachwycające kompilacje wygenerowanych przez AI grafik i animacji.

Należy pamiętać, że obecnie technologie oparte o AI są dalekie od ideału. ChatGPT zdarza się udzielić błędnych odpowiedzi lub po prostu zawiesić. Czy jednak możemy być pewni, że technologia nie przejdzie gwałtownego rozwoju? Yuval Noah Harari w swoich wypowiedziach prognozuje, że nawet 47% zawodów zniknie do 2033 r.

Co zrobić, by zminimalizować ryzyko utraty pracy?

Jako bezpieczne wymieniane są zawody wymagające aktywności fizycznej, jak budowlaniec, nauczyciel przedszkolny, lekarz, terapeuta czy też opiekun osób starszych.

Co jednak w przypadków białych kołnierzyków? Eksperci zgodnie są w jednej kwestii – najważniejsze jest rozwijanie umiejętności. Grupa McKinsey & Company w raporcie Miejsca pracy stracone, miejsca pracy zyskane: Co przyszłość pracy będzie oznaczać dla miejsc pracy, umiejętności i płac wskazuje, że należy postawić na umiejętności takie jak logiczne myślenie, kreatywność, czy też zdolności społeczne i emocjonalne. Raport zakłada bowiem, że na polach zarządzania ludźmi czy też komunikacji maszynom trudniej będzie pokonać człowieka. W opublikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne raporcie Przyszłość Pracy 2020 znajdziemy natomiast informacje o najbardziej poszukiwanych umiejętnościach w danej branży. Większość spośród wyszczególnionych typów przedsiębiorstw w swoich programach rozwojowych stawia na myślenie krytyczne i analityczne, rozwiązywanie złożonych problemów, rozumowanie, kreatywność, umiejętności liderskie oraz zdolność oddziaływania społecznego. Rozwinięcie tych kompetencji może więc okazać się kluczowe, by utrzymać dotychczasową pracę.