SPOŁECZNEJ

INTELIGENCJI

PROGRAM

NVC

PROGRAM

INTELIGENCJA
SPOŁECZNA

NVC

Dla kogo?

– Dla każdego, kto chce budować zdrowe, długoterminowe relacje z innymi, oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.
– Dla menedżerów i szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane trudności we współpracy i chcą sobie pomóc.
– Dla coachów zespołowych, którzy chcą skutecznie wspierać zespoły w rozwoju komunikacji wewnętrznej i współpracy.

Program NVC (Nonviolent Communication – Porozumenie Bez Przemocy) wnosi nową jakość do relacji międzyludzkich. Komunikacja oparta na wzajemnym szacunku, szukaniu porozumienia i rozwiązań korzystnych dla obu stron jest nowoczesnym językiem biznesu, zarządzania i współpracy. Pozwala znaleźć wspólną strategię na zaspokojenie potrzeb wszystkich interesariuszy, tworzy fundamenty stabilnego i długoterminowego wzrostu. Uczy prawdziwej asertywności opartej o poszanowanie godności i wartości ludzkich. Pozwala rozpoznać komunikaty generujące konflikty i świadomie ich unikać, dążąc do satysfakcjonującego rozwiązania. Wzmacnia poczucie empatii.
Umiejętność nawiązywania dobrych relacji czy też rozwiązywania nieporozumień w sposób zadowalający obie strony – to umiejętności niezwykle ważne w każdej organizacji, w każdym dziale i na każdym poziomie. Są one również wymieniane jako kluczowe kompetencje przyszłości.

Jeśli zależy Ci na:


Łatwiejszym i otwartym komunikowaniu swoich potrzeb.

Konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych.

Budowaniu relacji z ludźmi opartym o wzajemne poszanowanie i zaspokojenie potrzeb.

Asertywnym wyrażaniu siebie.

Tworzeniu pozytywnych, długoterminowych relacji w pracy i w życiu osobistym.

Lepszym zrozumieniu ludzkich motywacji.

…to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie. Oparliśmy go o model Nonviolent Communication (NVC) Marshalla Rosenberga. Poprzez pracę na przykładach, szereg ćwiczeń indywidualnych i zespołowych opanujesz najważniejsze narzędzia NVC. Wierzymy, że możliwe jest rozwiazywanie nawet najtrudniejszych konfliktów w kulturalny sposób, zadowalający obie strony, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich osób. Empatyczne podejście do komunikacji nie tylko ułatwi codzienne funkcjonowanie, ale też poprawi atmosferę w zespole/organizacji.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Exclamation Mark
Każdy uczestnik zwiększy swoją dojrzałość i biegłość społeczną, pozwalającą świadomie budować satysfakcjonujące relacje z każdym napotkanym człowiekiem.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Exclamation Mark
Każdy uczestnik zwiększy swoją dojrzałość i biegłość społeczną, pozwalającą świadomie budować satysfakcjonujące relacje z każdym napotkanym człowiekiem.

Cel naszych warsztatów

Rozwój umiejętności interpersonalnych na wyższym poziomie, opanowanie nowych metod i narzędzi komunikacji.

Jak to wygląda?

Na program Komunikacja w pigułce składa się z cyklu 3 spotkań 3,5 godzinnych – warsztaty online.
Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Sesja pierwsza – 3,5 h:

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja pierwsza – 3,5 h:

1. Rola komunikacji i jej znaczenie w biznesie – przypomnienie i ugruntowanie.

Na czym polega proces komunikacji.

Bariery komunikacyjne i ich wpływ na budowanie relacji.

Aktywne słuchanie, umiejętność dawania oraz otrzymywania informacji zwrotnej i zadawanie właściwych pytań – kluczem do budowania relacji.

2. Nowe spojrzenie na komunikację – rozwój osobistych zdolności

Co uławia, a co utrudnia kontakt z drugim człowiekiem? Dlaczego tak trudno rozwiązywać konflikty w sposób zadowalający obie strony?

Wprowadzenie do metody Porozumienie Bez Przemocy (ang. NVC – Nonviolent Communication) – jako narzędzia wspierającego budowanie relacji i rozwiązywanie konfliktów.

Obserwacja, Uczucie, Potrzeba i Prośba: 4 kroki do drugiego człowieka.

Efekt: wzrost świadomości odnośnie roli efektywnej komunikacji w biznesie.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Sesja druga – 3,5 h:

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja druga – 3,5 h:

1. Konkretne narzędzia do rozwiazywania konfliktów i budowania relacji:

Obserwacja vs Ocena – dlaczego tak ważne jest ich rozróżnienie. Co sprawia, że nasz rozmówca czuje się atakowany.

Uczycie czy uczucie rzekome? – czy potrafimy nazwać swoje uczucia i odnaleźć ich źródło.

Potrzeba vs strategia – jak diagnozować nasze potrzeby (fizyczne, związku ze światem, kontaktu z samym sobą itp.). Czym różni się potrzeba od strategii, która daje nieograniczone możliwości zaspokojenia potrzeby.

Prośba vs żądanie – różnica, która decyduje o jakości relacji z drugim człowiekiem.

Praktyczne wykorzystanie 4 kroków NVC w organizacji – ćwiczenia na zastosowanie 4 kroków w komunikacji.

Efekt: inaczej i efektywniej budować relacje w organizacji?

2. Empatia w komunikacji

Empatia – niedoceniany element budowania relacji pomiędzy członkami zespołu.

Empatia jako oznaka siły, która pomaga rozwiązywać konflikty.

Konieczność brania odpowiedzialności za uczucia innych członków zespołu – prawda czy fałsz.

Efekt: umiejętność odpowiedzialnego budowania relacji.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Sesja trzecia – 3,5 h:

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Sesja trzecia – 3,5 h:

1. Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Rozwiązywanie konfliktów w zespole – największe trudności.

Jak NVC pomaga w rozwiązywaniu konfliktów – przechodzenie od konfliktu do współpracy z użyciem 4 kroków.

Różnice pomiędzy „szakalim” a „żyrafim” podejściem do konfliktu – czyli jak słowa mogą mieć wpływ na zakończenie konfliktu – praktyczne ćwiczenia.

Efekt: umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

2. Asertywność – ważny składnik budowania relacji.

Czym jest asertywność?

Asertywność – jako postawa wzmacniająca samoocenę i pomagająca budować zdrowe relacje, a nie tylko umiejętność odmawiania.

Budowanie postawy asertywnej, opartej na poszanowaniu potrzeb obu stron i umiejętności odnajdywania wspólnej strategii – ćwiczenia.

Asertywność w rozumieniu NVC, czyli jak mówić i przyjmować „nie”, budując, a nie rujnując relacje w organizacji – ćwiczenia.

Wnioski: jak wykorzystywać postawę asertywną do poprawy relacji w organizacji?

Mechanika naszych warsztatów

Nasze zajęcia nastawione są na praktykę i doświadczanie poprzez angażowanie uczestników w przekucie wiedzy w praktyczne działanie, prowadzące do zmiany osobistych nawyków i zachowań.
Zaprojektowaliśmy sekwencję zadań, które ułatwią uczestnikom przyswojenie nowej wiedzy, wypracowanie nowych zdolności i opanowanie najważniejszych metod i narzędzi.

Poznaj pozostałe warsztaty składające się na program Inteligencji Społecznej:

Warsztat 1: Komunikacja
Komunikacja w pigułce (z unikatową grą online „W cieniu słów”)

Warsztat 3: AT
Analiza Transakcyjna – Budowanie zdrowych relacji