SPOŁECZNEJ

INTELIGENCJI

PROGRAM

KOMUNIKACJA W PIGUŁCE

PROGRAM

INTELIGENCJA
SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA
W PIGUŁCE

Dla kogo?

Komunikacja jest siłą napędową każdej organizacji. Skuteczne umiejętności komunikacyjne są podstawą tego, co powszechnie określa się jako „umiejętności społeczne”. Jeśli menedżerowie nie potrafią jasno i przejmująco komunikować się z pracownikami, a pracownicy pomiędzy sobą i z klientami, wówczas inne ważne cele stają się niedostępne. Tym samym należy pożegnać się z dążeniami do sprawnego przywództwa, efektywnej pracy zespołowej, wzorowej obsługi klienta, a także z myślą, że posiadamy zdolności do realizacji spójnej strategii biznesowej.

Według Salesforce, 86 % pracowników i kadry kierowniczej powołuje się na brak współpracy lub nieskuteczną komunikację w przypadku niepowodzeń w miejscu pracy.

Jeśli zależy Ci na:


Lepszym zrozumieniu osobistych stylów komunikacji i ich wpływu na innych.

Znaczącej poprawie umiejętności komunikacyjnych.

Rozwoju umiejętności dopasowania się w komunikacji do rozmówcy.

Poznaniu metod postępowania z rożnymi stylami komunikacji.

Zdobyciu umiejętności reagowania na trudne, konfliktowe sytuacje.

Zwiększeniu odporności na zawodowe wyzwania

Zdrowych relacjach opartych o szacunek i zaufanie

Poprawie atmosfery w miejscu pracy, co przekładać się będzie na wyższą motywację, zaangażowanie i produktywność.

…to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie. Oparliśmy go o model komunikacyjny BEST® -przyjazne podejście w rozwoju skuteczności w komunikacji, prowadzące uczestników od zrozumienie siebie i odbiorcy do wyższej efektywności, poprzez umiejętne dopasowanie. Nazwa BEST® odnosi się do 4 stylów komunikacji: Bezpośredni, Empatyczny, Systematyczny, Towarzyski. Szczególne znaczenia w dążeniu do bycia „THE BEST” w komunikacji wiąże się z umiejętnościami postępowania z stylami przeciwstawnymi tj. Bezpośredni z Empatycznym czy Systematyczny z Towarzyskim. Opanowanie sztuki odnalezienia się w takiej relacji i osiągnięcia zamierzonych rezultatów jest celem rozwojowym proponowanego warsztatu.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Exclamation Mark
Nasz Program Komunikacja w pigułce zapozna Cię z metodami i sposobami postępowania, dzięki którym zyskasz wiedzę, przewagę, łatwość w umiejętnym wpływaniu na innych. Zyskasz zindywidualizowane wskazówki – jakie style komunikacji stoją za Twoim sukcesem oraz co warto rozwijać.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Exclamation Mark
Nasz Program Komunikacja w pigułce zapozna Cię z metodami i sposobami postępowania, dzięki którym zyskasz wiedzę, przewagę, łatwość w umiejętnym wpływaniu na innych. Zyskasz zindywidualizowane wskazówki – jakie style komunikacji stoją za Twoim sukcesem oraz co warto rozwijać.

Cel naszych warsztatów

Pomoc uczestnikom w odnalezieniu się w relacjach społecznych tak w życiu osobistym jaki i zawodowym. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności odnośnie codziennej komunikacji, tak aby skrócić czas wzajemnego zrozumienia, uniknąć błędów wynikających z interpretacji oraz zaangażowania się w niepotrzebne działania.

W efekcie uczestnicy potrafią słuchać mądrzej, komunikować się w bardziej dopasowany sposób, budować zdrowsze relacje, zyskiwać uznanie dla swojej osobistej jakości współpracy.

Jak to wygląda?

Na program Komunikacja w pigułce składa się z cyklu 4 aktywności: 2 indywidualnych – gra online – 1 i 2 tura oraz 2 spotkań 3,5 godzinnych – warsztaty online.
Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Spontaniczne JA w komunikacji

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Spontaniczne JA w komunikacji

– sesja indywidualna online: gra „W cieniu słów” tura 1 – do 45 min

Przed uczestnikiem postawione jest zadanie – rozwikłanie zagadki kryminalnej. Interakcja z bohaterami gry pozwoli „od nitki do kłębka” dojść do rozwiązania. „Gra komunikacyjna online jest formą edukacyjną będącą odpowiedzią na rosnący trend na rynku pracy, gdzie gamifikacja w procesach zarządzania kapitałem ludzkimi jest uznawana za wysoko efektywnym i przyjaznym środowiskiem rozwojowym, gdzie obok motywującego charakteru realnie wpływa na poprawę wyników pracy”. – The Sunday Times

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Warsztat 1

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Warsztat 1

– sesja grupowa online – 3,5 godziny

Na sesji grupowej definiujemy kluczowe pojęcia związane z efektywną vs nieefektywną komunikacją oraz omawiamy strategię postępowania, która przyniesie sukces w 80% sytuacji komunikacyjnych. Proces komunikowania uzależniony jest od osobistych preferencji odbiorców i nadawców oraz ich indywidualnych stylów komunikowania się. Proponowany model osobistych tendencji do komunikacji i działania BEST® pomaga rozszyfrować preferencje rozmówcy. Nazwa BEST® odnosi się do 4 stylów komunikacji: Bezpośredni, Empatyczny, Systematyczny, Towarzyski. Szczególne znaczenia w dążeniu do bycia „THE BEST” w komunikacji wiąże się z umiejętnościami postępowania z stylami przeciwstawnymi ( źródło konfliktów) tj. Bezpośredni z Empatycznym czy Systematyczny z Towarzyskim. Opanowanie sztuki odnalezienia się w takiej relacji i osiągnięcia zamierzonych rezultatów jest celem rozwojowym proponowanego warsztatu.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Warsztat 2

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Warsztat 2

– sesja grupowa online – 3,5 godziny

Bazując na praktyczności podejścia w modelu BEST® uczestnicy mają szansę rozwinąć własne umiejętności skutecznej komunikacji. Gra „W cieniu słów” zawiera moduł analizy preferencji wg BEST gracza, dzięki czemu może zyskać zindywidualizowany raport (jaki jest mój preferowany styl komunikacji – i jakie są tego konsekwencje? Z jakim stylem jest mi najtrudniej się ‘dogadać’?). Dzięki wskazówkom trenera uczestnicy są prowadzeni od zrozumienie siebie i odbiorców w komunikacji do wyższej efektywności i maksymalizacji efektów. Trenowane są: „Rozciąganie uważność” – sztuka czytania drugiej strony i dopasowania się do rozmówcy, Trudne sytuacje komunikacyjne – style w opozycji – jak postępować? Trening – od świadomości mechanizmów do elastyczności w dążeniu do bycia
” THE BEST” w komunikacji międzyludzkiej – na wybranych przykładach biznesowych.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

Świadome JA w komunikacji

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Świadome JA w komunikacji

– sesja indywidualna online – gra online „W cieniu słów” – tura 2

Wyjście poza strefę komfortu i eksperymentowanie z nowymi stylami w świadomy sposób.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
Zobacz przykładowy raport indywidualny z gry „W Cieniu Słów”:

Mechanika naszych warsztatów

Nasze zajęcia nastawione są na praktykę i doświadczanie poprzez angażowanie uczestników w przekucie wiedzy w praktyczne działanie, prowadzące do zmiany osobistych nawyków i zachowań.
Zaprojektowaliśmy sekwencję zadań, które ułatwią uczestnikom przyswojenie nowej wiedzy, wypracowanie nowych zdolności i opanowanie najważniejszych metod i narzędzi.

Poznaj pozostałe warsztaty składające się na program Inteligencji Społecznej:

Warsztat 2: NVC
„NVC – Budowanie kultury komunikacji opartej na szacunku i zaufaniu”

Warsztat 3: AT
Analiza Transakcyjna – Budowanie zdrowych relacji