SPOŁECZNEJ

INTELIGENCJI

PROGRAM

ANALIZA TRANSAKCYJNA

PROGRAM

INTELIGENCJA
SPOŁECZNA

ANALIZA
TRANSAKCYJNA

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce rozwijać się w aspekcie Inteligencji Społecznej oraz chce się nauczyć budowania zdrowych relacji międzyludzkich.

Szczególnie dedykujemy ten warsztat liderom zespołów, którzy chcą polepszyć swoją osobistą efektywność współpracy w zespole jako członek zespołu oraz jak i dojrzalej zarządzać procesami grupowymi we własnych zespołach.
Osobom, które czują potrzebę samorozwoju, chcą się zmieniać i doskonalić.

Co zyskasz:


Poznanie i zrozumienie stanów EGO (Rodzic, Dorosły, Dziecko).

Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych poprzez skuteczną komunikację – transakcje i ich rodzaje, znaki rozpoznania.

Budowanie dojrzałych i partnerskich relacji.

Budowanie kontraktu – korzyści z zawierania kontraktów osobistych oraz ze współpracownikami.

Gry psychologiczne – zrozumienie i poznanie funkcji trójkąta dramatycznego i wygrywającego.

Gry psychologiczne – ukryte formy manipulacji. Jak nie dać się w nie wciągnąć.

Dowiesz się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z innymi zarówno w pracy jak i w życiu codziennym.
Według Berna twórcy nurtu Analizy Transakcyjnej fundamentalnym dążeniem człowieka jest autonomia, czyli wolność.
Każdy z nas może sam zdecydować i „wygrać życie”. Wziąć je we własne ręce.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Exclamation Mark
Nauczysz się jak odkrywać sposoby i środki wykorzystania osobistych zasobów jako mocnych stron w budowaniu zdrowych relacji.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Exclamation Mark
Nauczysz się jak odkrywać sposoby i środki wykorzystania osobistych zasobów jako mocnych stron w budowaniu zdrowych relacji.

Cel naszych warsztatów

W efekcie szkolenia uczestnicy potrafią budować lepsze relacje, ich komunikacja osiąga wyższy poziom świadomości oraz współpracy z innymi osobami.

Jak to wygląda?

Zapraszamy na program Inteligencji Społecznej, moduł Analizy Transakcyjnej w praktyce w ramach której wchodzą 3 bloki, 4 godzinnych warsztatów.
Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

1. Warsztat online 1 (4h):

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
1. Warsztat online 1 (4h):

AT – Wstęp do Analizy Transakcyjnej – „Bo do tanga trzeba dwojga”.

Analiza Transakcyjna ma szerokie zastosowanie w życiu osobistym jak również w biznesie. Jedną z przyczyn niepowodzeń organizacji są niewłaściwe relacje interpersonalne. Problemy w komunikacji, budowaniu właściwych relacji międzyludzkich.
Zrozumienie siebie i organizacji w kontekście AT pomaga w rozwiązywaniu konfliktów jakie mogą się pojawić w każdej firmie.
Koncepcja AT może pomóc zrozumieć i dotrzeć do skutecznych rozwiązań problemów związanych z mechanizmami, przekonaniami funkcjonowania człowieka w organizacji i samej organizacji.
Model AT definiuje, że każda osoba posiada trzy stany JA: Rodzic, Dorosły oraz Dziecko. Stany ja możemy zdefiniować jako spójny system myśli zachowań i uczuć, które mają zarówno pozytywną jak i negatywną stronę.
W trakcie naszego życia zbieramy różne doświadczenia i dlatego różnimy się między sobą stanami ja, podejmujemy odmienne decyzje, co w konsekwencji skutkuje różnym patrzeniem na świat i podejmowaniem różnych decyzji.

Czym jest Analiza Transakcyjna? (wprowadzenie do koncepcji, wartości, założenia).

Po co jest nam potrzebny dobry kontrakt?

Korzyści wynikające z kontraktowania?

3 Stany EGO – Dziecko, Rodzic, Dorosły.

Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych poprzez skuteczną komunikację – transakcje i ich rodzaje, znaki rozpoznania.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

2. Warsztat online 2 (4h):

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
2. Warsztat online 2 (4h):

Pozycje życiowe – jak budować zdrowe relacje?

Pozycje życiowe mają bardzo duży wpływ na postrzeganie otaczającego nas świata.
To one często mogą decydować o tym, czy i w jaki sposób potrafimy budować zdrowe relacje z innymi ludźmi.
Pozycja życiowa jest podstawowym przekonaniem dotyczącym samego siebie oraz innych ludzi.

Co to są pozycje życiowe w Analizie Transakcyjnej?

Rodzaje pozycji życiowych i ich wpływ na życie:
– Ja jestem ok – Ty jesteś ok
– Ja jestem ok – Ty nie jesteś ok
– Ja jestem nie ok – Ty jesteś ok
– Ja jestem nie ok – Ty jesteś nie ok

Moja osobista pozycja życiowa w relacjach ze sobą i innymi.

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow

3. Warsztat online 3 (4h):

Benefactor. Kompetencje Przyszłości - Large blue arrow
3. Warsztat online 3 (4h):

AT – Gry psychologiczne – Jak odnaleźć się w trudnych relacjach?

Zdarza Ci się wchodzić w trudne relacje? Nie wiesz w jaki sposób z nich wyjść?
A może widzisz pewną powtarzalność trudnych sytuacji jakie spotykają Cię w życiu?
Podczas tego modułu dowiesz się w jakie gry psychologiczne najczęściej wchodzisz.
Dowiesz się czym jest trójkąt dramatyczny oraz w jaki sposób zamienić go w trójkąt wygrywający.

Co to są gry psychologiczne? Po co i kiedy gramy?

Gry psychologiczne – zrozumienie i poznanie funkcji trójkąta dramatycznego.

Jak zamienić trójkąt dramatyczny Karpmana na trójkąt wygrywający?

Korzyści z gier psychologicznych.

Mechanika naszych warsztatów

Nasze zajęcia nastawione są na praktykę i doświadczanie poprzez angażowanie uczestników w przekucie wiedzy w praktyczne działanie, prowadzące do zmiany osobistych nawyków i zachowań.
Zaprojektowaliśmy sekwencję zadań, które ułatwią uczestnikom przyswojenie nowej wiedzy, wypracowanie nowych zdolności i opanowanie najważniejszych metod i narzędzi.

Poznaj pozostałe warsztaty składające się na program Inteligencji Społecznej:

Poznaj warsztaty

Warsztat 1: Komunikacja
Komunikacja w pigułce (z unikatową grą online „W cieniu słów”)

Warsztat 2: NVC
„NVC – Budowanie kultury komunikacji opartej na szacunku i zaufaniu”