SPOŁECZNEJ

INTELIGENCJI

PROGRAM

PROGRAM

INTELIGENCJA
SPOŁECZNA

O szkoleniu:

Sprawne posługiwanie się inteligencją społeczną manifestuje się w dobrej jakości relacjach międzyludzkich. Jeśli chcesz rozwinąć swój warsztat komunikacji interpersonalnej masz trzy Programy do wyboru. Każdy z nich pozwoli Ci opanować konkretne umiejętności:

Program Fundamenty Komunikacji. 2 sesje indywidualne (gra online) + 2 sesje warsztatowe po 4 godziny.
– Rozwój fundamentów Inteligencji Emocjonalnej – od Samoświadomości do Wywierania Wpływu.
– Rozciąganie uważności – sztuka czytania stylu komunikacji drugiej strony.
– Elastyczność w komunikacji – dopasowanie się do rozmówcy.
– Umiejętne zadawanie pytań i technika prowadzenia rozmowy.
– Technika postępowania w trudnych sytuacjach – style w opozycji.

Program Porozumienie Bez Przemocy (NVC). 3 sesje warsztatowe po 3 godziny.
– Unikanie konfrontacyjnego języka. Relacje oparte o Zaufanie i Szacunek.
– Zarządzanie emocjami swoimi i innych.
– Posługiwanie się Językiem Uczuć w sytuacji zaspokojonych i niezaspokojonych potrzeb.
– Rozwijanie sztuki Obserwacji bez Oceny.
– Praktyczne wykorzystywanie Empatii.
– Asertywność – efektywne wyrażanie siebie.

Program Analiza Transakcyjna. 3 sesje warsztatowe po 4 godziny.
– Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych.
– Bronienie się przed presją i budowanie relacji partnerskich.
– Kontrakty.
– Gry psychologiczne.
– Trójkąt dramatyczny.

Jeśli zdecydujesz się na udział we wszystkich trzech programach całkowita cena wyniesie 3360 zł netto.

Poznaj warsztaty składające się na program Inteligencji Społecznej:

Poznaj warsztaty

Warsztat 1: Komunikacja
Komunikacja w pigułce (z unikatową grą online „W cieniu słów”)

Warsztat 2: NVC
„NVC – Budowanie kultury komunikacji opartej na szacunku i zaufaniu”

Warsztat 3: AT
Analiza Transakcyjna – Budowanie zdrowych relacji