Grywalizacja w cieniu słów

W Cieniu Słów

Gracz wciela się w postać detektywa, przed którym postawiono zadanie wyjaśnienia tajemniczego rabunku w jednym z banków. Wykonanie misji wymaga od niego nie tylko spostrzegawczości i zaangażowania, ale przede wszystkim umiejętności dopasowania komunikacji. Podejmowane decyzje będą skutkować możliwością osiągnięcia przez gracza danego poziomu skuteczności i tym samym pozwolą zdobyć bądź nie przewagę nad innymi uczestnikami gry.

Charakter coachingowo-szkoleniowy scenariusza gry daje graczom przestrzeń do postępowania według własnych przekonań i refleksji nad osobistą skutecznością. Gracz sam podejmuje decyzje co do stylu komunikacji, działania oraz rozwoju indywidualnej efektywności komunikacji.

Zobacz przykładowy Raport Indywidualny
Pobierz ofertę Grywalizacji

Gra rozwija kompetencje w dwóch autorskich procesach.

Proces I’M
(rozwój samodzielny)

Gracz rozpoczyna grę bez wstępnego wprowadzenia, samodzielnie podejmuje decyzje o poszerzaniu zasobu wiedzy i informacji w celu rozwiązania misji. Po rozwiązaniu sprawy uczestnik otrzymuje informację zwrotną ilustrującą jego preferencje do danego stylu komunikacji, poziomu asertywności i ekspresji oraz poziomu dopasowania do potrzeb sytuacji i rozmówcy. Po zapoznaniu się z wynikiem, gracz ma możliwość powtórzyć grę i świadomie decydować jak należy postąpić w danej sytuacji wchodząc w interakcje z bohaterem o określonym stylu komunikacji. Na koniec gracz analizuje jak modyfikując zachowania rozwinął osobistą skuteczność.

Proces IN TEAM
(rozwój interakcji zespołowych)

Gracze mają możliwość wspólnej wymiany refleksji w ramach sesji facylitowanej przez trenera. Dzielenie się wiedzą i swoimi doświadczeniami z przebiegu komunikacji pomiędzy bohaterami gry, pozwala wypracować zespołowi nową strategię komunikacji. Wykorzystanie zbiorowej wiedzy i usystematyzowania w podejściu do komunikacji z bohaterami o różnych preferencjach do danego stylu komunikacji to punkt wyjścia do ponownego udziału w grze i rozwoju indywidualnych kompetencji. Na koniec gracze analizują jak modyfikując zachowania rozwinęli osobistą skuteczność.

logo I'M IN